Aan de zuidoostkant van Roden stroomt thans nog een van de laatste z.g. niet verbeterde Drentse beken: de Steenbergerloop.