Op 28 mei 1932 werd de Zuiderzee afgesloten. Na de afsluiting werd met behulp van afstroming en bemaling het peil beneden de vroegere zeestand gebracht.