Het 'Katlijker Schar' is eigendom van de Provinciale Vereniging voor Natuurbescherming 'It Fryske Gea'.