Om de opbouw van het huidige landschap te kunnen begrijpen, is het nodig inzicht te hebben in de ontstaansgeschiedenis.