In het voorjaar 1978 maakte het :ollege van burgemeester en wethouders van IJlst bekend, dat zij het voornemen hebben een jachthaventje voor 36 pleziervaartuigen aan te leggen.