Bodem De ontstaansgeschiedenis van de kleigebieden in Groningen en Friesland vangt ongeveer 10.000 jaar geleden aan.