In de pers is eind november/begin december van verleden jaar melding gemaakt van mogelijke nieuwe en grote gasvoorraden in Groningen en Friesland.
Trefwoorden