Het gehucht Smeerling, gelegen aan de westzijde van de streek Westerwolde, tussen Onstwedde en Vlagtwedde, behoort geografisch en landschappelijk tot een zandopduiking in het voormalige hoogveenmoeras van Oost-Groningen.