Het beheer van natuurreservaten, bijv. regelmatig maaien van hooi- en rietlanden, branden en afplaggen van heidevelden wordt al een groot aantal jaren uitgevoerd door de overheid