De inrichting van een militair oefenterrein in het Lauwersmeergebied heeft behalve in natuurbeschermingskringen ook bij de plaatselijke bevolking vragen doen rijzen over mogelijke geluidsoverlast.