Na Kollumerland-(l) moet helaas wederom aandacht gevraagd worden voor een deel van Friesland waar mens, dier, plant en landschap bedreigd wordt door ruilverkaveling.