De vorige keer stonden we stil bij de oppervlakte en de grondgebruiken in ons "brede" noorden, alsmede bij de inwoneraantallen.

Trefwoorden