Parralel met de toename in het gebruik van fossiele brandstoffen en de "chemisering" van de samenleving is het transport van gevaarlijke stoffen te land en te water sterk toegenomen.