In de twee voorgaande afleveringen besteedden we aandacht aan de oppervlakte en het grondgebruik, de inwoneraantallen, geboorte, sterfte, migratie, en de leeftijdsopbouw naar geslacht.