De mate van luchtverontreiniging in Noord-Nederland wordt voor een belangrijk deel bepaald door aanvoer van vuile lucht van elders.