In Noorderbreedte 3 stelden we een vroege milieuïnventarisatie voor de provincie Groningen samen uit de Schoolmeesterrapporten van 1828.