Op 1 januari 1979 werd de Herinrichtings wet van kracht, de lex specialis, die het wettelijke kader vormt van vele te nemen maatregelen ten aanzien van de herinrichting