IIIadat het Gronings Natuurhistorisch Museum achtereenvolgens onderdak in het Goudkantoor, de Prinsenhof en de Agricolastraat had gevonden is het nu gevestigd aan de St Walburgstraat 9 in Groningen.