Begin dit jaar is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het Indikatief Meerjarenplan ter bestrijding van de waterverontreiniging 1980-1984 uitgebracht.