Het huidige gebruik van terreinen voor militaire doeleinden in Havelte is het maximaal aanvaardbare. Dit is de konklusie van een rapport, dat B en W van deze gemeente lieten opstellen naar aanleiding van de beleidsvoornemens van de regering wat Defensie betreft, neergelegd in het Struktuurschema Militaire Terreinen (SMT) voor de komende 20 a' 25 jaar.