In dit artikel wordt nagegaan hoe de provincie Groningen eruit zag in de tijd toen een begin werd gemaakt met de verkaveling. Dat zal omstreeks de 7e of 8e eeuw na Chr. zijn geweest. Daarvoor is het gebied een paar eeuwen vrijwel onbewoond en waarschijnlijk ook onbewoonbaar geweest.