Oostum ligt op 8 km ten noordwesten van de stad Groningen pal westelijk van het Reitdiep (rechts op de foto). Het oorspron- 20 kelijke terpdorp afgegraven in het begin van deze eeuw bestaat uit 4 gebouwen: een kerk, een boerderij en twee kleine huisjes.