Wat heeft het voor zin om te streven naar de stichting van meer nationale parken in Nederland dan de drie die we momenteel rijk zijn? De gebieden die voor aanwijzing tot nationaal park in aanmerking komen zijn veelal geheel of grotendeels in eigendom en/of in beheer bij natuurbeschermingsinstanties en goed beschermd.