In de eerste 3 jaargangen van Noorderbreedte waren interviews opgenomen met kunstschilder Han Jansen, fotograaf John Stoel en grafikus Jan Loman, personen die allemaal zijdelings - vanuit hun specifieke optiek - betrokken zijn met het natuur- en milieugebeuren in het algemeen en met Noorderbreedte in het bijzonder.