De zeedijken vormen een voor Nederland uniek milieu: een rotskust, waar zich vele organismen kunnen vestigen, die normaal in Nederland niet voor zouden komen (4). In Noord-Nederland kan men deze in de getijdezone liggende steenbeschoeiingen aantreffen bij de zeehavens Den Helder en Harlingen, en op dijken als de Afsluitdijk, de dijk van het Lauwersmeer en de zeedijk langs de Eems.
Trefwoorden