Natuur en kuituur worden gemakkelijk als eikaars tegenpolen beschouwd. Bij natuur denkt men dan aan spontane ontwikkeling van plant en dier. Natuurgebieden zijn plaatsen die niet of weinig door de mens zijn beïnvloed.