Voor de gemeenten Roden en Norg (ca 12.700 ha), het westelijke deel van het Noordenveld, is de provincie Drente begonnen met de voorbereidende procedure voor herinrichting cq. ruilverkaveling.