Vanaf 1980, het jaar van de Lekkerkerkaffaire, is bodemonderzoek in ons land sterk van de grond gekomen. In een later stadium is men daarnaast sterk gaan nadenken over technieken om vervuilde bodems te isoleren van het milieu of om deze schoon te maken.