In mei 1982 berichtten Gedeputeerde Staten van Groningen aan de toenmalige Minister van Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening in te kunnen stemmen met een voorstel van de Hoofdingenieur Direkteur voor Landinrichting, grond- en bosbeheer (gedateerd januari en april 1980) om ca. 785 ha nabij het Zuidlaardermeer/ Drentse Diep en ca. 400 ha in het stroomdal van de Drentse A aan te wijzen als reservaatsgebied in het kader van de voorrangsinventarisatie relatienotagebieden.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.