De laatste tijd wordt er meer aandacht besteed aan recycling en hergebruik van afgedankt materiaal. Er liep tot voor kort in Groningen een experiment om gescheiden huisvuil ophalen.