Evenals Drente en Groningen heeft ook Friesland een veengebied, het Lage Midden. Na 1600 ontstond vanuit Holland een grote vraag naar turf als brandstof.