Naar aanleiding van de bijdrage van Hans Feenstra over de ruilverkaveling Ruinen meent de partikuliere natuurbescherming in Drente hierover de volgende opmerkingen te moeten maken.