Naar aanleiding van de bijdrage van Hans Feenstra over de ruilverkaveling Ruinen meent de partikuliere natuurbescherming in Drente hierover de volgende opmerkingen te moeten maken.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.