Bij het Milieukundig Studiecentrum te Groningen (MSG) zijn in 1982 twee rapporten over biogas verschenen. Biogas is een nieuwe energiebron, waar de afgelopen tijd nogal wat publiciteit over is geweest.