Op 3 december van het vorig jaar is de ruilverkaveling Ruinen met een ruime dubbele meerderheid aangenomen. Gezien de sceptische houding, die het gebied tien jaar geleden tegenover ruilverkaveling innam, lijkt zo'n uitslag verwonderlijk.