Naar mijn mening is nog maar één maal eerder een ruilverkaveling (rvk) in Drente afgestemd, in Hooghalen. Daarin was de aanleg van de auto.- snelweg Assen-Hoogeveen meegenomen en de daarvoor benodigde hektares maakten een betrekkelijk groot deel uit van de totale oppervlakte.