Geheel in de lijn met de principebeslissing van het kabinet op 14 dec. 1982, maar tegelijkertijd totaal in strijd met de PKB 'De Waddenzee' en met de natuurbeschermingswet, verleende de minister van Landbouw, Visserij én Natuurbehoud op 15 juni jL aan de NAM een vergunning voor het leggen van een gekombineerde olie-gasleiding door de Waddenzee (F-3 projekt).