Geheel in de lijn met de principebeslissing van het kabinet op 14 dec. 1982, maar tegelijkertijd totaal in strijd met de PKB 'De Waddenzee' en met de natuurbeschermingswet, verleende de minister van Landbouw, Visserij én Natuurbehoud op 15 juni jL aan de NAM een vergunning voor het leggen van een gekombineerde olie-gasleiding door de Waddenzee (F-3 projekt).

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.