Het Veldstudiecentrum Orvelte is een initiatief van de Stichting Veldstudiecentra. De stichting komt voort uit een samenwerking tussen het Instituut voor Natuurbeschermingsedukatie (IVN), de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), het Koninkrijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en andere organisaties op gebied van natuur- en milieuedukatie en onderwijs.