Reeds vele jaren is het ReestdaL, met als middelpunt het Overijssels/Drentse grensriviertje de Reest, onderwerp van gesprek tussen de natuurbeschermingsorganisaties en de landbouworganisaties.