Om wat tegenwicht te brengen in het voortdurend wegglippen van informatie, knip ik wel eens een stukje uit krant of tijdschrift.