Wanneer een stuk grond zo ernstig verontreinigd blijkt te zijn dat er schoongemaakt moet worden, dan is het afgraven van de grond nog maar het begin van een omvangrijk probleem: wat te doen met de verkregen berg chemisch afval?