Energiebesparing is niet alleen een zaak van grote investeringen in dure en ingewikkelde gasturbines en ambitieuze isolatieprogramma's.