Het is uiterst opmerkelijk dat een tamelijk goed onderbouwd Voorontwerp Streekplan Noord-Drente, waar maanden achtereen aan is gewerkt door deskundige provinciale ambtenaren, plotseling op de tocht gezet dreigt te worden door een éénzijdige lobby, hoe legaal dit laatste middel ook moge zijn.