Milieubescherming is kultuurbehoud 'Mens en Natuur' is het tijdschrift van het IVN. Het draagt de weidse ondertitel 'tijdschrift ter bevordering van het milieubesef.