Vanaf 1983 wordt blauw asbest van de Helpmancentrale in plastik zakken onder de stortplaats voor bouw- en sloopafval, grof stedelijk afval en normaal verwerkbaar bedrijfsafval, de "Stainkoel'n", in de gemeente Groningen gestort.
Trefwoorden