Het Eems-Dollard estuarium, één van de laatste brakwatergetijdegebieden in West-Europa en een zeer belangrijk onderdeel van de Waddenzee, staat altijd onder hevige druk: