Belangstelling. Kennis. Besef. Dat zijn drie ijkpunten voor een verantwoorde voorlichting. Ook voor milieu (en ruimtelijke ordening) vanuit de verantwoordelijkheid van de (rijks (overheid bezien.