In de 'Week van het Landschap' proberen de elf provinciale Landschappen hun werk wat meer onder de mensen te brengen, dwz. in brede kring begrip en belangstelling te wekken voor de betekenis van natuurbehoud en voor het zorgvuldig omgaan met landschapsschoon.