Het zal een ieder ongetwijfeld zijn opgevallen, dat de regionale en landelijke pers in de afgelopen zomer volop aandacht hebben besteed aan de milieuproblematiek die de ldeiduivenschietsport met zich mee brengt.