Mest is een afvalproduktvan de veehouderij en bevat mineralen als stikstof-, fosfaat- en kaliverbindingen die door planten als voedsel gebruikt kunnen worden.
Trefwoorden