'Gras is gras', was het kommentaar van een ambtenaar van een Noorddrentse gemeente over de opschudding die ontstond rond de aanleg van een voetbalveld in een natuurreservaat.